Vår visjon og misjon! 

Norge er et mangfoldig og flerkulturelt samfunn med mange ulike kulturer, livssyn og kulturelle minoriteter.  Vår visjon er å bidra til at dette gjenspeiles i barne- og ungdomslitteraturen.

Vi anser det som viktig at kryss-kulturelle barn- og ungdommer kjenner seg igjen i litteraturen, at de blir presentert for karakterer, miljø og settinger som de  kan identifiseres seg med fra ulike kulturelle perspektiver.  Det er viktig for identitetsutviklingen hos barn og unge, samt bidra til å normalisere det kulturelle mangfoldet i samfunnet vårt. 

Vår misjon er å bidra til at flere med minoritetsbakgrunn skriver og gir ut barne - og ungdomslitteratur. BedreVi Forlags mål er å redusere terskelen, gjennom  partnerskap, rådgiving og veiledning  i hele prosessen. 

Våre tjenester 

Prosjektutvikling

Vi bistår med å utvikle bok idèer som er innenfor forlagets formål. Hva må du tenke på når du skal skrive en god historie for barn og unge? Vi hjelper og kobler deg til erfarende forfattere som kan bistå deg i ditt prosjekt.

Veiledning 

Å gi ut en bok er en lang og krevende prosess, som for mange kan bli ensomt. Vi bistår med veiledning motivasjon og inspirasjon i hele prosessen. 

Finansiering 

BedreVi Forlag kan hjelpe deg å sette opp et budsjett og finansieringsplan for ditt prosjekt, råd og veiledning i forhold til finansiering. 

Salg og markedsføring 

Vi kan bistå deg med å lage en salgs og markedsføringsplan for bokprosjektet ditt.