om foretningsmodellen vår

Alle rettigheter til forfatter! 

I motsetning til de tradisjonelle forlagene, er vi opptatt av at forfatteren eier prosjektet og har ene rett til verket sitt. BedreVi Forlag bistår forfatteren etter behov med prosessen, veiledning, finansieringsmodell og salgsplan. 

BedreVi Forlag deler risiko med prosjekteier, mot at BedreVi Forlag får en royalty mellom 10 til 20 prosent av omsetningen av de første 3000 eksemplarene.  Størrelsen på royaltyen er avhengig av omfang av tjenestene som BedreVi Forlag bistår med i prosjektet og størrelsen på første opplaget.