Bestill Foredrag med Salamatu Winningah 

Den betydningsfulle rollen barnelitteraturen spiller i dannelse av kulturell identitet hos barn.

I dette foredraget deler Salamatu Winningah sine personlige erfaringer om hvordan litteraturen påvirket hennes identitetsutvikling som barn og ungdom. Hun markerer en spesiell lengsel etter bøker som kunne representere og speile hennes egen vestafrikanske identitet. Denne mangelen på litteratur med karakterer og historier som hun kunne identifisere seg med hadde en betydelig innvirkning på henne.

Winningah bruker teorien for å støtte opp sine egne erfaringer og refleksjoner. Teorien bidrar til å gi en dypere forståelse av hvordan litteratur kan påvirke identitetsutviklingen hos barn og unge. Ved å bruke sin egen historie som eksempel, understreker Winningah viktigheten av å inkludere ulike kulturelle perspektiver i barnelitteraturen. Dette vil ikke bare hjelpe barn og unge med forskjellige bakgrunner til å føle seg sett og hørt, men også bidra til et mer mangfoldig og inkluderende samfunn.

Foredraget passer godt til ansatte i skoler, barnehager , barn - og ungdomsarbeidere og lærerstudenter.