Bli kjent med:

Illustratøren bak barneboken "Krussedullehår"

Bodø- jenta Malin Fjellvoll Andreassen, har alltid vært lidenskapelig opptatt av kunst og kreativitet. I 2023 fullførte hun en toårig utdanning i billedkunst ved Nydalen kunstskole, noe som har lagt et solid grunnlag for hennes arbeid med visuell kunst.

"Jeg er utrolig takknemlig for sjansen jeg fikk til å illustrere 'Krussedullehår', en barnebok som formidler et viktig budskap. Som barn opplevde jeg også utenforskap og det å ikke bli akseptert eller inkludert av andre barn. Denne erfaringen har preget meg i skapelsen av illustrasjonene. Jeg mener at teksten fremstiller temaet på en fantasifull og kreativ måte som vil fenge barn."

I utformingen av former, farger og ideer har Malin alltid hatt som mål å vekke barns interesse. Hensikten er at de skal kunne identifisere seg med og relatere til objektene og situasjonene. Jeg håper at boken kan bidra til økt bevissthet og forståelse for det å være forskjellig.


Register deg på vår nyhetsbrev, så sende vi deg informasjon når vi setter i gang med forhåndssalget i august!