BedreVI Forlag

Personvernerklæring

Bedre Vi Forlag er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller annen informasjon. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker vår nettside, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bestiller bøker fra Bedre Vi forlag, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

  • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper bøker fra oss, som hva du har kjøpt og betalingsmetode (f.eks. Vipps eller faktura). 

  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med Bedre Vi Forlag, som eventuelle eposter sendt mellom oss og deg. 

  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker på vår nettside. 

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside

Gjennomføre kjøp: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av bøker, bl.a. for å sende deg bøker, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. Bedre Vi forlag lagrer ikke kortopplysninger da vi ikke tilbyr denne type betalingsløsning.

Kundekontakt: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kjøp.

Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre bøker og eventuelle boklanseringer.

 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører, distributører (vi benytter Forlagssentralen for tilsendelse av bøker) og tilbydere av betalingsløsninger herunder Vipps.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd dersom offentlige myndigheter ber oss utlevere slike opplysninger.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være distributører, leverandører av betalingstjenester

Vi benytter tjenester fra Microsoft, herunder Microsoft Forms skjema for å kunne tilby deg vår kjøpstjeneste.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

·  Opplysninger om deg: Hvis du melder deg på nyhetsbrev hos Bedre Vi Forlag, sletter vi opplysningene når du melder deg av nyhetsbrev

·  Kjøpsinformasjon: Hvis du foretar kjøp gjennom Bedre Vi forlags nettside, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke bøker du har kjøpt i 12 måneder. Vi sletter skjema som inneholder dine personopplysninger, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.  

·  Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

·  Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

·  Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

·  Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

·  Oppdatere dine personopplysninger.

·  Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

·  Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger. 

·  Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

·  Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Salamatu Winningah

Telefonnummer: 46 50 54 74

E-postadresse: post@bedrevi.no