BedreVI Forlag

Rammeplan for barnehager; Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.

I rammeplanen for barnehager heter det;
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Les mer om rammeplanen på utdanningsdirektoratets hjemmesider her.
På bakgrunn av dette har vi utviklet pedagogiske støttemateriell som kan benyttes sammen med boka.

Til samlingsstund

Samtaleemner

Her finner du ideer om hva slags samtaler en kan ha med barn i ulik alder etter boka er blitt lest.  

Til samlingsstund

Quiz

Quiz  om Mammas magiske hemmelighet. Tilpasset barn i alderstrinn 5 til 10 år.